توده حاصل از فوران آتشفشان تونگا با ارتفاع 55 کیلومتر از سطح زمین ، به نیمه راه فضا رسید. 

آتشفشان عظیم تونگا در اقیانوس آرام که حدود یک هفته پیش فوران عظیمی داشت و سونامی بزرگی را نیز همراه با خسارت‌های فراوان پدید آورد ، اکنون توده خاکستر آن به گفته داشنمندان برتانیایی که داده‌های آب و هوایی را بررسی میکنند ، ارتفاع 55 کیلومتری را برای آن تخمین می‌زنند.
این در مرز لایه‌های استراتوسفر و مزوسفر در جو است.
دکتر "سیمون پراوده" از "RAL Space" گفت:" این ارتفاعات برای یک توده آتشفشانی ارتفاع ناشناخته‌ای است.

Tonga Volcano
قوی‌ترین فوران در نیمه دوم قرن بیستم از کون پیناتوبو در سال 1991 رخ داد که تصور می‌شود ستون آن حدود 40 کیلومتر بالا رفته باشد.
توده پخش شده از این فوران عظیم حتی از ایستگاه فضایی بین‌اللملی قابل مشاهده است. برای تعیین موقعیت توده در آسمان از آتشفشان " Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai " در کشور کوچک تونگا ، از داده‌‌های سه ماهواره هواشناسی ژاپنی ، ایالات متحده و کره‌ای استفاده شد.
از آنجایی که همه آنها در طول جغرافیایی متفاوتی هستند ، ما می‌توانیم از اختلاف منظر بین نماهای آنها از فوران برای تعیین ارتفاع استفاده کنیم.

تنها بخشی از ابر دیده می‌شود که به 55 کیلومتر می‌رسد. این به احتمال زیاد بخار آب است ، نه خاکستری که در جریان بالا رانده شدن ایجاد شده است. چتر اصلی ستون در 35 کیلومتری است.