مدیر عامل صرافی بایننس می‌خواهد بیش از 90% از دارایی خود را اهدا کند.