سه ساعت در هفته ؟!! این قرار است حداکثر زمانی باشد که نوجوانان چینی میتوانند برای سرگرمی خود وقت صرف کنند. این مقدار زمانی است که بسیاری از گیمرها فقط صرف تماشای استریم و تریلر های بازی میکنند...