شرکت نینتندو به طور رسمی دفاتر خود را در کالیفرنیا و تورنتو تعطیل می‌کند.