اپل به زودی الزام استفاده از ماسک را برای مشتریان فروشگاه‌های خود در آمریکا لغو می‌کند.
به گزارش بلومبرگ علت این تغییر کاهش موارد ابتلا ویروس کرونا افزایش نرخ واکسیناسیون است ، اپل بیش از یک بار از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا در سال گذشته قوانین‌اش را در این رابطه تغییر داده است.
شرکت اپل که در ماه مارس 2020 اکثر فروشگاه های خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل کرده بود. بازگشایی برخی از فروشگاه های ایالات متحده را در ماه مه 2020 کلید زد ، اما بسیاری از آنها اجازه ورود با مشتریان را نمیدادند و تنها خدماتشان را در جلوی فروشگاه ارائه می‌کردند.
بازگشایی تمامی فروشگاه ها و اجازه ورود مشتریان در مارس 2021 به علت واکسناسیون گسترده آغاز شد و حالا دیگه اجباری در استفاده از ماسک در فروشگاه‌های اپل وجود نخواهد داشت و این تغییرات به تدریج اعمال می‌شود.
گفته می‌شود که استفاده از ماسک برای فروشندگان به قوت خودش باقی می‌ماند و برای مشتریان هم بین افراد واکسینه شده و واکسینه نشده تفاوتی وجود ندارد.

باید توجه داشت برای مشتریان در مناطقی که دولت‌های محلی هنوز اجازه اختیاری بودن  ماسک را نداده اند شرایط به قوت خود باقی می‌ماند. 
برا اساس گزارس بلومبرگ این شرکت افزود که در طول فصل تعطیلات آتی به نظارت بر رهنمودهای محلی و داده‌های کووید ادامه خواهد داد و مطابق شرایط قوانین را اعمال می‌کند.

source : TheVerge