در سال 2022  مسابقه فضایی جدید داغ‌تر ، شلوغ‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. تعداد ماهوار‌های فعال در دهه گذشته بیش‌تر چهار برابر شده است و مسابقه به سمت فضا تازه شروع شده است. 
طی چند سال گذشته آسمان شب با سرعت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ بشر تغییر کرده است و این روند در سال 2022 ادامه خواهد یافت. زیرا رابطه ما با فضای فراتر از جو سیاره ما صمیمی‌تر می‌شود.اما پیامدهایی نیز هستند که با تغییر روابط همراه است.
به گفته جاناتان مک داول ناظر پیشرو مدار و ستاره شناس مرکز اخترفیزیک هاروارد ، در پایان سال 2021 حدود 5000 ماهواره فعال در مدار بودند. این تقریبا یک جهش پنج برابری از سال 2010 است. 
در دهه گذشته برخی از نام‌های بزرگ تجاری اعلام کردند که قصد دارند هزاران ماهواره را به مدار پایین زمین پرتاب کنند تا سیاره را در دسترس به اینترنت پرسرعت که مستقیما از فضا پخش می‌شود کنند.

اسپیس ایکس با پروژه استارلینک فقط یکی از نام‌های تجاری فعال در حوزه فضایی است. OneWeb رغیب اصلی فعلی استارلینک نیز تا کنون صدها ماهواره پرتاب کرده است و قطعی برنامه‌های بزرگی برای سال‌های آینده دارد.
همینطور شرکت بوئینگ نیز در حال ورود به این صنعت است. رقابت در سایر بخش‌های صنعت فضایی از این هم داغ‌تر و شلوغ‌تر است ، بلو اورجین ، ویرجین گالاکتیک و... دیگر کمپانی های مطرح در این حوزه هستند.

برای این حوزه در سال پیش‌رو پیشرفت‌های علمی بزرگ‌تر و همینطور رقابت‌ها جدی‌تر کمپانی‌های خصوصی و نیز شدت گرفتن دوباره مسابقه فضایی دولت‌ها را میتوان انتظار داشت.

Source: Cent