به تازگی یکی از کاربران اسنپ مدعی شده است که متوجه شده که هزینه اسنپ مسیر مشخصی به تدریج برایش گرانتر می‌شود و پس از بررسی همین مسیر در موبایل دیگری ده هزارتومان ارزان‌تر بوده است.